مدل معادلات ساختاری SEM

یکی از قوی ترین و مناسب ترین روش های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی تجزیه و تحلیل چند متغیره است. زیرا ماهیت اینگونه موضوعات چند متغیره بوده و نمی توان آنها را با شیوه های دو متغیری حل نمود. تجزیه و تحلیل چند متغیره به یک سری از روشها اطلاق میشود که ویژگی اصلی آنها تجزیه و تحلیل همزمان K متغیر مستقل و n متغیر وابسته است.

کاربرد مدل معادلات ساختاری یا SEM به صورت های زیر است:

1-بررسی روابط علی و معلولی(رگرسیون و همبستگی-معادلات ساختاری-تحلیل مسیر)

2-سنجش دقیق متغیر ها یا پدیده ها(مدل اندازه گیری- تحلیل عاملی)

3-کلیت مناسبت مدل و برازش مدل(fitness) 

/ 1 نظر / 82 بازدید
تبادل لینک 9رنگ

_1 _ سلام _2 _ در صورت تمایل ما را با آدرس<<<< http://9rang.ir/product.php?id=3 _3 _ و عنوان پودر پرپشت کننده مو لینک کنید _4 _ سپس لینک خود را در این صفحه قرار دهید<<<< http://9rang.ir/link _5 _ موفق باشید ‌ ‌‌